Songtexte.com Drucklogo

Geboren am 23. August 1943

Cana Dy Gân (Compilation)

Caneuon Teldisc: 1966–1967

 1. Wrth Feddwl am Fy Nghymru (von Dafydd Iwan ac Edward)
 2. Wyt Ti’n Cofio? (von Dafydd Iwan ac Edward)
 3. Bryniau Bro Afallon (von Dafydd Iwan ac Edward)
 4. Meddwl Amdanat Ti (von Dafydd Iwan ac Edward)
 5. Mae’n Wlad i Mi (von Dafydd Iwan ac Edward)
 6. Ji Geffyl Bach (von Dafydd Iwan ac Edward)
 7. Crwydro (von Dafydd Iwan ac Edward)
 8. Mae’r Esgid Fach yn Gwasgu (von Dafydd Iwan ac Edward)
 9. Rwy’n Gweld y Dydd
 10. Beth yw’r Haf imi?
 11. Hyn Sydd yn Ofid im
 12. Stôl i Ddau
 13. Clyw Fy Nghri (von Dafydd Iwan ac Edward)
 14. Mae Geneth Fach yng Nghymru (von Dafydd Iwan ac Edward)
 15. Paid â Chwarae Efo’m Serch (von Dafydd Iwan ac Edward)
 16. Tyrd yn Ddi‐Oed (von Dafydd Iwan ac Edward)

Caneuon Teldisc: 1967–1969

 1. Cân yr Ysgol
 2. Chwarae â ’Nghalon
 3. Pan Glywaf Gân y Clychau
 4. Trwy’r Drysni a’r Anialwch
 5. Daw, Fe Ddaw yr Awr
 6. Siôn a Siân
 7. Cân y Ddinas
 8. Cân y Medd
 9. Tri Mis o Ddathlu Mawr
 10. Cân y Glöwr
 11. Sam
 12. A Chofiwn Ei Eni Ef (von Dafydd Iwan ac Edward)
 13. Mair Paid ag Wylo Mwy (von Dafydd Iwan ac Edward)
 14. Seinier Cyrn a Chaner Clych (von Dafydd Iwan ac Edward)
 15. Carlo
 16. Y Dyn Pwysig
 17. Croeso Chwedeg‐Nain
 18. Gad Fi’n Llonydd

Senglau ac EP Sain: 1969–1980

 1. Myn Duw, Mi a Wn y Daw
 2. Mari Fawr Tre‐Lech
 3. Ai am Fod Haul yn Machlud?
 4. Peintio’r Byd yn Wyrdd
 5. Mae ’na Le yn Tŷ Ni
 6. Yma Mae ’Nghalon
 7. Mr Tomos, os Gwelwch yn Dda
 8. Pam Fod Eira yn Wyn?
 9. Weli Di Gymru?
 10. Cân y “Western Mail”
 11. I’r Gad
 12. Gorau Cymro, Cymro Oddi Cartref
 13. Yno yr Wylodd Efe
 14. Tywysog Tangnefedd
 15. Mae Hiraeth yn Fy Nghalon
 16. Y Steddfod Beiling
 17. Mae’r Llencyn yn y Jêl
 18. Magi Thatcher
 19. Sul y Blodau

Yma Mae ’Nghân / Mae’r Darnau yn Disgyn i’w Lle

 1. Wrth Feddwl am Fy Nghymru
 2. Daw Fe Ddaw yr Awr yn ôl imi
 3. Mae Geneth Fach yng Nghymru
 4. Croeso Chwedeg‐Nain
 5. Cân y Medd
 6. Ji Geffyl Bach
 7. Hyn Sydd Ofid im
 8. Cân y Glöwr
 9. Cân yr Ysgol
 10. Gad Fi’n Llonydd
 11. Rwy’n Gweld y Dydd
 12. Dos F’Anwylyd
 13. Mae’r Darnau yn Disgyn i’w Lle
 14. Dewch i Lan y Môr
 15. Siarad â Ti a Mi
 16. Mae Rhywun yn y Carchar
 17. Baled yr Eneth Eithafol
 18. Merch y Mynydd
 19. Mynd yn ôl
 20. Dim Ond Un Gân

Bod Yn Rhydd / Dafydd Iwan Ar Dân

 1. Weithiau Bydd Y Fflam
 2. Cân Victor Jara
 3. Teg Oedd Yr Awel
 4. Mari Malŵ
 5. Bod Yn Rhydd
 6. Baled Y "Welsh Not"
 7. Peidiwch Gofyn Imi Ddangos Fy Ochr
 8. Penillion I Gilmeri
 9. Mae'n Disgwyl
 10. Hwyr Brynhawn
 11. A Gwn Fod Popeth Yn Iawn
 12. Ac Fe Ganon Ni
 13. Magi Thatcher
 14. Mae Rhywun Yn Y Carchar
 15. Y Dref A Gerais I Cyd
 16. Pam Fod Eira Yn Wyn
 17. Am Na Ches I Wadd I'r Briodas
 18. Cân Serch I Awyren Rhyfel
 19. Y Pedwar Cae
 20. Yr Hawl I Fyw Mewn Hedd

Dafydd Iwan Gydag Ar Log

 1. Dail Y Teim (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 2. Paratoi At Ryfel (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 3. Y Blewyn Gwyn (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 4. Y Pedwar Cae (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 5. Dechrau'r Dyfodol (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 6. Ciosg Talysarn (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 7. Y Dref A Gerais I Cyd (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 8. Lleucu Llwyd (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 9. Cerddwn Ymlaen (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 10. Yn Groeso Iddo Ef
 11. Y Wên Na Phyla Amser (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 12. Tra Bo Hedydd (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 13. Ffidil Yn Y To (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 14. Cân I Wiliam (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 15. Cân Y Medd (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 16. Y Chwe Chant A Naw (von Dafydd Iwan ac Ar Log)
 17. Yma O Hyd (von Dafydd Iwan ac Ar Log)

Gwinllan A Roddwyd / Dal I Gredu

 1. Draw Dros Y Don
 2. Cân I D.J.
 3. Mae'r Saesneg Yn Esensial
 4. Yr Hen, Hen Hiraeth
 5. Cân Lewis Valentine
 6. Gweddi Dros Gymru
 7. Hawl I Fyw
 8. Os Na Fydd 'Na Gymru Yfory
 9. Cwyngan Y Sais
 10. Mi Glywaf Y Llais
 11. Gwinllan A Roddwyd
 12. Draw, Draw Ymhell
 13. Fel Yna Mae Hi Wedi Bod Erioed
 14. Cân Angharad
 15. Oscar Romero
 16. Esgair Llyn
 17. Cân Mandela
 18. Dal I Gredu
 19. Cân I Helen
 20. Cân Yr Aborijini

Caneuon Gwerin

 1. Moliannwn
 2. Ar Lan Y Môr
 3. Y Ferch O Blwy' Penderyn
 4. Titrwm Tatrwm
 5. Fe Drawodd Yn Fy Meddwl
 6. Mynwent Eglwys
 7. Harbwr Corc / Fflat Huw Puw
 8. Rownd Yr Horn
 9. Y Deryn Pur
 10. Ffarwel Fo I Dre' Porthmadog
 11. Si Hei Lwli
 12. Bugeilio'r Gwenith Gwyn
 13. Paid  Deud
 14. Trwy'r Drysni A'r Anialwch
 15. Ffarwel I Blwy' Llangywer
 16. Beth Yw'r Haf I Mi
 17. Mae Prydferthwch Ail I Eden
 18. Dacw 'Nghariad I Lawr Yn Y Berllan
 19. Cyn Delwyf I Gymru'n Ôl
 20. Mari Fach
 21. Santiana

Cân Celt

 1. I Ble'r Aeth Haul Dy Chwerthin?
 2. Symudwch Y Bobol
 3. Daw Fe Ddaw Yr Awr
 4. Cân y Glöwr
 5. Peintio'r Byd Yn Wyrdd
 6. Pam Fod Eira'n Wyn?
 7. Dyn Oedd Yr Iesu
 8. Gad Fi'n Llonydd
 9. Tywysog Tangnefedd
 10. Shili-Ga-Bŵd
 11. Daeth Y Llwch Yn Ôl
 12. Dal I Ganu "Yma O Hyd"
 13. Y Garreg Wen
 14. Cana Gân Fy Nghymru
 15. Rhywbryd Fel Nawr
 16. Torri'r Cylch O Drais
 17. Awel Yr Wylfa
 18. Doctor Alan
 19. Cân Y Fam
 20. Yr Anthem Geltaidd

Dafydd Iwan A'r Band Yn Fyw

 1. Bod Yn Rhydd
 2. Y Wên Na Phyla Amser
 3. Ai Am Fod Haul Yn Machlud
 4. Esgair Llyn
 5. Oscar Romero
 6. Wrth Feddwl am Fy Nghymru
 7. Cân yr Ysgol
 8. Weithiau Bydd Y Fflam
 9. Yr Hen, Hen Hiraeth
 10. Magi Thatcher
 11. Cân Yr Aborijini
 12. Cân Angharad
 13. Carlo
 14. Cŵyngan Y Sais
 15. Mi Glywaf Y Llais
 16. Dos F'Anwylyd
 17. Ffarwel I Blwy Llangywer
 18. Rwy'n Gweld Y Dydd
 19. Dal I Ganu "Yma O Hyd"
 20. Gweddi Dros Gymru

Man Gwyn

 1. Ar Y Mimosa
 2. Cân Michael D. Jones
 3. Tyred F'Anwylyd
 4. Porth Madryn
 5. Y Rheilffordd Gyntaf
 6. Tua Cwm Hyfryd
 7. Cân Y Ddwy Chwarel
 8. Ynys Ellis
 9. Y Cymro A'r Aur
 10. Hollywood
 11. Baled Joe Hill
 12. Merch Y Breuddwydion
 13. Hwiangerdd Corsica
 14. Yr Ynys
 15. Daeth Y Dyn

Dos I Ganu

 1. Dos I Ganu
 2. Tyrd, Aros Am Funud
 3. Mae Gen I F'Egwyddorion
 4. Mae Cymru'n Mynnu Byw
 5. Mwstasho Y Gaucho
 6. Cana Dy Gân
 7. Cân Y Milwr
 8. Cysura Fi
 9. Ambell I Gân
 10. Angor
 11. Amser Maith Yn Ôl
 12. Heddiw Yw'n Dyfodol
 13. Gofyn Am Y Cyfan

Pinnwand

Log dich ein um einen Eintrag zu schreiben.
Schreibe den ersten Kommentar!

Quiz
Wer besingt den „Summer of '69“?

Fans

»Dafydd Iwan« gefällt bisher niemandem.