Hell Is a Dancefloor Songtext
von Brooklyn Bounce

Hell Is a Dancefloor Songtext

Tonight, hell is a dance floor
And we are the devils
Hell is a dancefloor


Tonight, this dancefloor is hell
And we are the devils
I wanna see you dance, and this is hell

Tonight, this dancefloor is hell
Hell is a dancefloor
Tonight, hell is a dancefloor, is a dancefloor

Hell is a dancefloor
Hell, hell is a dancefloor
Hell is a dancefloor

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!