Songtexte.com Drucklogo

Abhainn an T-Sluaigh Songtext
von Runrig

Abhainn an T-Sluaigh Songtext

Chan eil an t-adhar os cionn Lunnainn
A-nochd soilleir no dorch
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gun sgial air coinneal mòr latha
No reultan na h-oidhche
Fada bho abhainn an t-sluaigh
An seo s'am baile gun chadal
Gun fhois is gun saorsa
Fada bho abhainn an t-sluaigh


Casan a' gluasad an abhainn an tuil
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Na cuibhlichean 's cabhaig
A tionndaidh gun sgur
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Cus ag adhradh beairteas
Air altair an t-shaoghail
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Càch gun dochas gun dachaidh
Air sràidean gun ghaol
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Leis gach dath 's gach creideamh
Gach cainnt is gach ceàrn
Fada bho abhainn an t-sluaigh
Gach ceist is gach freagairt
Sìos an abhainn gu cuan
Fada bho abhainn an t-sluaigh

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!