Songtexte.com Drucklogo

Sugaan Essena Songtext
von The HU

Sugaan Essena Songtext

Сүрэгээрээ амусиеэ ихаана аа
Кюүген игсү саагин үрси хахаана аа
Могулэн үе асирааа мүхаана аа
Сүлсүүгээрэн сийрэгэн мүүеэн сиемүлсүү
Cиемүлсүү

Мүрүлээн наагаа сирэгэн нутуга мутихийна аа
Мүдүгэн сагарин мүрхий дээрий үрхийнэ ээ
Мүлүхиений соли гигээний мүлсана аа
Сэлээгийн салхи цэцэгин зөвхөн ихэна аа
Ихэна аа

Өө
Мөнх тэнгэрийн хар аянга
Өө
Мөнх тэнгэрийн хар аянга

Үсүрэн хэллэн сэргэн санаа бусхана аа
Өрүүгээн эхээс үүрийн гириги ихенэ аа
Хэхэлэн цагаар үүдээ ихээ сахина аа
Цугари, хэгэри, сасари, игэри сэхээх нь ээ
Сэхээх нь ээ


Хөндлөн гишгэсэн хээрийн булиа нь их нь ээ
Ил сулианы мү саалийн өшээ нь мүд сахина аа
Өрүүгээн исгэрээн салхиар хат суун бохина аа
Мүүлэн гигээн сусалин сэрээн бүсэлтийх нь аа
Бүсэлтийх нь аа

Өө
Мөнх тэнгэрийн хар аянга
Өө
Мөнх тэнгэрийн хар аянга

Өө
Сикхийг минь дамжийлаа
Өө
Мөнх тэнгэрийн хар аянга

Хар аянга, хар аянга

Хар аянга, хар аянга

Хар аянга, хар аянга

Хар аянга, хар аянга

Мөнх тэнгэрийн хар аянга

Мөнх тэнгэрийн хар аянга

Мөнх тэнгэрийн хар аянга

Мөнх тэнгэрийн хар аянга

Хар аянга, хар аянга
Хар аянга, хар аянга


Хү, хү, хү, хү
Хү, хү, хү, хү
Хү, хү, хү, хү
Хү, хү, хү, хү

Songtext kommentieren

Log dich ein um einen Eintrag zu schreiben.
Schreibe den ersten Kommentar!

Beliebte Songtexte
von The HU

Fans

»Sugaan Essena« gefällt bisher niemandem.