Songtexte.com Drucklogo

Awaaz Songtext
von Kamal Khan

Awaaz Songtext

ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ′ਚ ਨੂਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ
ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੁਕੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ (ਸੁਕੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ)
ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ′ਚ ਨੂਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ
ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸੁਕੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ (ਸੁਕੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ)

ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ (ਤੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ)
ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ (ਤੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ)

ਓ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ
ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ
ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਸੱਜਣਾ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਂ

ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ
ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ
ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਸੱਜਣਾ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਂ

ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਿਲ ਉਤੇ ਛਪਿਆ
ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਸੱਜਣਾ


ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ, ਲਗਿਆ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ, ਲਗਿਆ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੀ...

ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ
ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ, ਹੋ ਸੱਜਣਾ

ਕੀ ਦਿਨ, ਕੀ ਦੁਪਿਹਰ, ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਕੀ ਰਾਤ
ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲੀ ਗੱਲਾਂ
ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਕੰਬਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਦ ਚੱਲਾਂ

ਕੀ ਦਿਨ, ਕੀ ਦੁਪਿਹਰ, ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਕੀ ਰਾਤ
ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਲੀ ਗੱਲਾਂ
ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਕੰਬਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਦ ਚੱਲਾਂ
ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਕੰਬਦੇ ਦੋਨੋਂ...

ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਕੰਬਾ ਲੂ-ਲੂ ਸੀ ਸੱਜਣਾ

ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ, ਹਾਂ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ, ਹੋ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ...

ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣਾ, ਵੇ ਸੱਜਣਾ

ਜਿੰਨਾਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ ਤੂੰ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ
ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐ ਸੱਜਣਾ, ਅਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆਂ


ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣਾ ਤਰਸੇ ਓਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਾਂ
ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਵੇ ਓਸੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਸਾਂ
ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣਾ ਤਰਸੇ ਓਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਾਂ
ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰਮਾਵੇ ਓਸੇ ਥਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਸਾਂ
ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਘੁੰਮਾਵੇ...

ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕੱਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ

ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅੱਲਾਹ...
ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅੱਲਾਹ...
ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ
ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੀ ਸੱਜਣਾ (ਸੱਜਣਾ ਵੇ)

ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਵੇ
ਸੱਜਣਾ ਵੇ, ਸੱਜਣਾ ਵੇ

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!

Quiz
Welcher Song kommt von Passenger?

Fan Werden

Fan von »Awaaz« werden:
Dieser Song hat noch keine Fans.