Songtexte.com Drucklogo

Paul van Tongeren Songtexte

Geboren 1950

Songtexte

 1. tweede bedreiging: Trasymachos - de sofisten
 2. het doel als principe, een teleologische ethiek - ethiek in het verlengde van verlangen
 3. ta kathekonta, officia: de 'plichten', het gepaste - homologia: instemming - noodzakelijkheid en ethiek: 'leiden zal het lot wie wil, wie niet wil dwingt het'
 4. Trasymachos' antwoord
 5. het onderscheid tussen fenomenaal en noumenaal
 6. afwezigheid van ethiek in de archaische periode - samenvallen van de sociale rol en morele kwaliteit
 7. de kopernikaanse omkering
 8. van nature gericht op 't goede; zelfbehoud, soortbehoud en waarheid - van antieke teleologie, naar teologische bevestiging en ondergraving ervan
 9. de aard van de tekst (EN X, 1-7) - 6. Over het plezier/genot - Aristotoles' positie inz de gangbare discussie - Aristotoles' eigen argumentatie - mens streeft niet ongedifferentieerd genot als hoogste doel na - wat is genot - hoogste genot zit vast aan...
 10. Socrates' maieutiek en de geboortepijn - de vraag Kephalos - eerste bedreiging van de vraag: Polemarchos
 11. Augustinus' ontdekking van de wil - Augustinus - Confessiones (boek VIII) - ontdekking van de wil als eigenaardige kracht - interpretatie van de aarzeling
 12. het begrip van de handeling: syllogisme - maxime
 13. de natuurwet - participatie aan de goddelijke redelijkheid; kennis van de eerste principes
 14. autonomie - de vorm van het willen, zelfbepaling, autonomie - zelfbepaling versus het common sense begrip van willen - autonomie versus heteronomie - zelfbepaling als verplichting
 15. willen en niet-willen, activiteit en passiviteit, macht en machteloosheid - Augustinus' definitie van de deugd
 16. 5. Intermezzo -deugd en (de aanvankelijke identificaties van) geluk
 17. het raadsel van de tijd
 18. formeel begrip van de (karakter-)deugd (EN 1106b36/1107a1) - hexis: de dispositie - prohairetike: tot het kiezen
 19. historische inleiding - het begin van ethiek periodisering van de griekse geschiedenis
 20. en mesoteti: van het midden
 21. de Stoa - de drie onderdelen van de stoistische filosofie
 22. (samen)leven - een omvattend begrip van handelen
 23. afwezig zijn in afwezige tijden
 24. 3. Kiezen
 25. de vele deugden - de verzameling van Aristotoles
 26. tei pros hemas: dat relatief is - hoos ho phronimos horiseien: getoond door de verstandige
 27. handelen - poiesis en praxis
 28. het determinisme en de praktische filosofie - 3. De uitwerking: Kants praktische filosofie - Kants ethiek als uitleg van een morele ervaring - een universeel aspect van de morele ervaring
 29. als conflict tussen geest en lichaam - als conflict binnen de geest
 30. Socrates en de geboorte van de ethiek - 3 de ethiek begint destructief
 31. het moreel subject - natuur - vrijheid - redelijkheid - verheven gebod
 32. toenemende onzekerheid
 33. ongeluk is afwezig zijn
 34. 1. Introductie: Heinrich Heine over Kant
 35. de (latere) 'cardinale' deugden
 36. voorbeelden van het ideaal
 37. 4. Deugdethiek in discussie - en filosofie van de levenskunst - als contextuele ethiek - versus procedure ethiek - is geen 'egoistische'ethiek
 38. 3. een lacune in het Griekse-Romeinse denken? - het kwaad
 39. van 'wat moet ik doen?'' naar 'hoe moet ik willen' - waartoe ben ik verplicht? - wat vermag de vrijheid/wil? - het gaat niet om het geluk - van inhoud naar vorm
 40. het geweten: de ervaring van het verschil - 'du kannst, denn du sollst'
 41. Aristotoles' eigen definitie van geluk (EN 1098a16): psyches energeia kat' areten: optimale velfverwerkelijking - het te verwerkelijken zelf - de ziel: physis en logos
 42. onmogelijkheid van het ideaal
 43. 4. Thomas van Aquino: cardinale en theologale deuden - cardinale deugden (STh lallae q. 61) - rechtvaardiheid als perfectionering van de wil - theologale deugden (STh lallae q.62)
 44. 2. De ongelukkigste - het verhaal
 45. analytisch en synthetisch; a posteriori en a priori
 46. leven in afwezige tijden - het verleden
 47. 1. Context - de hellenistische wereld - politiek - cultureel - de wending naar binnen - op zoek naar gemoedsrust - actualisering
 48. 1. menselijk leven en de orde van het geheel - begin van Ethica Nicomachea
 49. de logos: zuiver en vermengd met verlangen
 50. 2. geluk (eudaimonia) en de aard van de mens - drie verschillende interpretaties
 51. de passies en de rol van het oordeel - morele 'onverschilligheid'; de 'stoicijnse houding'
 52. het determinisme (en het probleem voor de ethiek) - het cruciale onderscheid
 53. fenomenaal determinisme versus noumenale vrijheid - noodzakelijke gedachte van de vrijheid
 54. de rechten van de mens - verbod op 'tegensprekelijk handelen'
 55. evidentie aan het begin: een universum van zin
 56. de wil
 57. 1. Inleiding - kiezen - Kierkegaard - Of/of
 58. 2. De drietraps-ethiek van de Stoa - oikeioosis: van nature vertrouwd
 59. 1. Thomas van Aquino en de natuurwet (STh lallae q.90vv) - stoa: de goede orde van de natuur kennen en volgen - van kosmos naar chepping, bestuurd door God als wetgever - eeuwige wetten: redelijkheid van God
 60. 7. Geluk als inclusief begrip - hoogste verwerkelijking van het hoogste vermogen - een menselijk goed - inclusief
 61. 3. De betekenis voor de deugd - in strikte zin: beperktere plaats ('het gepaste') - in ruimere zin: grotere plaats (van noodzakelijke tot voldoende voorwaarde)
 62. universitaliteit - kategorische imperatief - twee formuleringen - het doel op zich
 63. de toekomst
 64. de achting voor de wet
 65. 2. De context: Kants theoretische filosofie - Humes scepicisme - Kants 'dogmatisce sluimer' en zijn 'Kopernikaanse omkering' - kennis bestaat -hoe is ze mogelik?
 66. de symparanekroomenoi
 67. heeft dat ooit bestaan - de restauratie
 68. 3. Deugd - twee soorten deugd

Pinnwand

Schreibe den ersten Kommentar!

Quiz
Wer ist gemeint mit „The King of Pop“?

Fan Werden

Fan von »Paul van Tongeren« werden:
Dieser Artist hat noch keine Fans.

Interessante Links