Songtexte.com Drucklogo

Paul van Tongeren Songtexte

Geboren 1950

Songtexte

 1. tweede bedreiging: Trasymachos - de sofisten
 2. het doel als principe, een teleologische ethiek - ethiek in het verlengde van verlangen
 3. ta kathekonta, officia: de 'plichten', het gepaste - homologia: instemming - noodzakelijkheid en ethiek: 'leiden zal het lot wie wil, wie niet wil dwingt het'
 4. Trasymachos' antwoord
 5. het onderscheid tussen fenomenaal en noumenaal
 6. afwezigheid van ethiek in de archaische periode - samenvallen van de sociale rol en morele kwaliteit
 7. de kopernikaanse omkering
 8. van nature gericht op 't goede; zelfbehoud, soortbehoud en waarheid - van antieke teleologie, naar teologische bevestiging en ondergraving ervan
 9. de aard van de tekst (EN X, 1-7) - 6. Over het plezier/genot - Aristotoles' positie inz de gangbare discussie - Aristotoles' eigen argumentatie - mens streeft niet ongedifferentieerd genot als hoogste doel na - wat is genot - hoogste genot zit vast aan...
 10. Socrates' maieutiek en de geboortepijn - de vraag Kephalos - eerste bedreiging van de vraag: Polemarchos
 11. Augustinus' ontdekking van de wil - Augustinus - Confessiones (boek VIII) - ontdekking van de wil als eigenaardige kracht - interpretatie van de aarzeling
 12. het begrip van de handeling: syllogisme - maxime
 13. de natuurwet - participatie aan de goddelijke redelijkheid; kennis van de eerste principes
 14. autonomie - de vorm van het willen, zelfbepaling, autonomie - zelfbepaling versus het common sense begrip van willen - autonomie versus heteronomie - zelfbepaling als verplichting
 15. willen en niet-willen, activiteit en passiviteit, macht en machteloosheid - Augustinus' definitie van de deugd
 16. 5. Intermezzo -deugd en (de aanvankelijke identificaties van) geluk
 17. het raadsel van de tijd
 18. formeel begrip van de (karakter-)deugd (EN 1106b36/1107a1) - hexis: de dispositie - prohairetike: tot het kiezen
 19. historische inleiding - het begin van ethiek periodisering van de griekse geschiedenis
 20. en mesoteti: van het midden
 21. de Stoa - de drie onderdelen van de stoistische filosofie
 22. (samen)leven - een omvattend begrip van handelen
 23. afwezig zijn in afwezige tijden
 24. 3. Kiezen
 25. de vele deugden - de verzameling van Aristotoles
 26. tei pros hemas: dat relatief is - hoos ho phronimos horiseien: getoond door de verstandige
 27. handelen - poiesis en praxis
 28. het determinisme en de praktische filosofie - 3. De uitwerking: Kants praktische filosofie - Kants ethiek als uitleg van een morele ervaring - een universeel aspect van de morele ervaring
 29. als conflict tussen geest en lichaam - als conflict binnen de geest
 30. Socrates en de geboorte van de ethiek - 3 de ethiek begint destructief
 31. het moreel subject - natuur - vrijheid - redelijkheid - verheven gebod
 32. toenemende onzekerheid
 33. ongeluk is afwezig zijn
 34. 1. Introductie: Heinrich Heine over Kant
 35. de (latere) 'cardinale' deugden
 36. voorbeelden van het ideaal
 37. 4. Deugdethiek in discussie - en filosofie van de levenskunst - als contextuele ethiek - versus procedure ethiek - is geen 'egoistische'ethiek
 38. 3. een lacune in het Griekse-Romeinse denken? - het kwaad
 39. van 'wat moet ik doen?'' naar 'hoe moet ik willen' - waartoe ben ik verplicht? - wat vermag de vrijheid/wil? - het gaat niet om het geluk - van inhoud naar vorm
 40. het geweten: de ervaring van het verschil - 'du kannst, denn du sollst'
 41. Aristotoles' eigen definitie van geluk (EN 1098a16): psyches energeia kat' areten: optimale velfverwerkelijking - het te verwerkelijken zelf - de ziel: physis en logos
 42. onmogelijkheid van het ideaal
 43. 4. Thomas van Aquino: cardinale en theologale deuden - cardinale deugden (STh lallae q. 61) - rechtvaardiheid als perfectionering van de wil - theologale deugden (STh lallae q.62)
 44. 2. De ongelukkigste - het verhaal
 45. analytisch en synthetisch; a posteriori en a priori
 46. leven in afwezige tijden - het verleden
 47. 1. Context - de hellenistische wereld - politiek - cultureel - de wending naar binnen - op zoek naar gemoedsrust - actualisering
 48. 1. menselijk leven en de orde van het geheel - begin van Ethica Nicomachea
 49. de logos: zuiver en vermengd met verlangen
 50. 2. geluk (eudaimonia) en de aard van de mens - drie verschillende interpretaties
 51. de passies en de rol van het oordeel - morele 'onverschilligheid'; de 'stoicijnse houding'
 52. het determinisme (en het probleem voor de ethiek) - het cruciale onderscheid
 53. fenomenaal determinisme versus noumenale vrijheid - noodzakelijke gedachte van de vrijheid
 54. de rechten van de mens - verbod op 'tegensprekelijk handelen'
 55. evidentie aan het begin: een universum van zin
 56. de wil
 57. 1. Inleiding - kiezen - Kierkegaard - Of/of
 58. 2. De drietraps-ethiek van de Stoa - oikeioosis: van nature vertrouwd
 59. 1. Thomas van Aquino en de natuurwet (STh lallae q.90vv) - stoa: de goede orde van de natuur kennen en volgen - van kosmos naar chepping, bestuurd door God als wetgever - eeuwige wetten: redelijkheid van God
 60. 7. Geluk als inclusief begrip - hoogste verwerkelijking van het hoogste vermogen - een menselijk goed - inclusief
 61. 3. De betekenis voor de deugd - in strikte zin: beperktere plaats ('het gepaste') - in ruimere zin: grotere plaats (van noodzakelijke tot voldoende voorwaarde)
 62. universitaliteit - kategorische imperatief - twee formuleringen - het doel op zich
 63. de toekomst
 64. de achting voor de wet
 65. 2. De context: Kants theoretische filosofie - Humes scepicisme - Kants 'dogmatisce sluimer' en zijn 'Kopernikaanse omkering' - kennis bestaat -hoe is ze mogelik?
 66. de symparanekroomenoi
 67. heeft dat ooit bestaan - de restauratie
 68. 3. Deugd - twee soorten deugd

Pinnwand

Schreibe den ersten Kommentar!

Quiz
Welcher Song kommt von Passenger?

Fan Werden

Fan von »Paul van Tongeren« werden:
Dieser Artist hat noch keine Fans.

Interessante Links

Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Dritten um die Nutzung unseres Angebotes zu analysieren, dein Surferlebnis zu personalisieren und dir interessante Informationen zu präsentieren (Erstellung von Nutzungsprofilen). Wenn du deinen Besuch fortsetzt, stimmst du der Verwendung solcher Cookies zu. Bitte besuche unsere Cookie Bestimmungen um mehr zu erfahren, auch dazu, wie du Cookies deaktivieren und der Bildung von Nutzungsprofilen widersprechen kannst.
OK