Nun te puorte cchiù Songtext
von Nino D'Angelo

Nun te puorte cchiù Songtext

La pelliccia di visone, l'ha comprata il tuo papà
Stu cazzon Stritt Nguoll, Nun m fa cchiù arraggiunà
Stu surris disponente, Chiu simpatic t fa
E' chist uocchie tuoij brillant, fann sul scummsià
-Sto pigliann caffè amar, rind o bar e sai pkke?!
Teng o zuccr ind o cor, m so nammurat e te
Tu però sei diffidente, E' fai fint e nun capì
Chianu chian ind a sti bracc, Pur tu vaij a frnij.
Nu giubbott american, M le regalat tu
O' telefn va a vient, ma nun t support cchiu
Tu sei stata un'avventura, Nu capricc e nient cchiu
E' per me sei fuori moda, Ogg nun t puort Cchiuu.
-Stai pigliann caffè amar, t si nnammurat e me
Sei gelosa e possessiva, E' m vuo sul p tte
Ma p mme nun si cchiu nient, Ma tu nun o vuo capì
Io uno scopo l'ho ragiunto, E' pirciò t n può Glìì.

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!