Kol Nidre Songtext
von Neil Diamond

Kol Nidre Songtext

Kol Nidre veesore vacharome
V'konome v'chinuye v'kinuse
Ushvu Ushvu os dindarno
mi Yom Kippurim se ad Yom Kippurim

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!