Wach Hna Houma Hna Songtext
von Nass el Ghiwane

Wach Hna Houma Hna Songtext

واش حنا هما حنا


وُشُوفْ الدّْنْيَا هَكْذا دَايْزَة
وُبْنَادْمْ كِيفْ المِيزَانْ طَالْعْ مَرَّة هَابْط
يِعُوفْ الجَرْيَة لِيّامْ فـَايْزَة
وُالعَالَمْ يْدِيرْ مَارَاد . . . حُكْمُه شَامَلْ شَرْفـَة وُمْرَابَط
شُوفْ عَزَّةْ بْنَادْمْ حَايْزَة
الشّقـَا وُالهْجْرَانْ سْعْدْ بْنـَادْمْ فِيهُمْ رَابْط
وُشُوفْ الفَرْحَة امْضَوْيَة عَلْ لُوْطـَانْ
وُالنّاسْ زَاهْيَة فـَرْحَانَة
غِيرْ لَطـْيَارْ فْ لِيلْهَا سَهْرَانَة
بَاكْيَة بَنْوَاحْ وُلْدَا تُو لَحْزَانْ
يَا زِينِي هَكْذَا مَا كَانْ
وَاشْ احْنَــا هُمَــا احْنــَا أَقـْلْبـِــــي وْلاَ مُحــَـــالْ
وَاشْ الدّنْيـَــــا هَكْـــــذَا أقلبـِـــــي وْلاَ مُحـَـــــالْ
مَا نْويتْ الزّمَانْ يْغـْـــدْرْ وْيْتْبْــــــدّلْ الحـَـــــــالْ
مَا انْويتْ الناس أ تْبِيــعْ عـْـــــــزّهَا بِالمَـــــــالْ
يَا نْوَاحْ الّطيرْ فْ السّمَا لله شْكُــونْ قـُـولْ لـِـــي
يْجـِـي رْسُـــولْ للخَلْــقْ وْيْجِيــــــبْ السِّلْـــــــمْ
تـْـرْجْعْ لْمْيَــاهْ للمَجْـرَى لله شْكُـــونْ قـُولْ لِــــي
يِقـَــادْ لَشْيَـــاءْ للحـُـــبْ وْيْـــــــزُولْ الغـْـــــــمْ

وَاشْ احْنـَا هُمـَـا احْنـَــا أقلبـِــــــي وَلاَ مُحــَــالْ

ناس الغيوان / واش حنا هما حنا

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!