Umlilo Songtext
von Bongeziwe Mabandla

Umlilo Songtext

Ndiyakhumbula funisa ngomntana
Siphila ngenyembezi
Siphila ngobunzima
Wawunondibalisela ngephupha lethu bo
Uthi bambelela kulo ngoba kuzubomi
Ezulwini emhlabeni lwizweni
lonke bo
akekho akekho endimthanda njengawe
Ezulwini Emalahleni lwizweni
lonke bo
Akekho akekho endimthanda njengawe
Mama ubusindisile ubomi bam
Ngokuzama ungayeki
Ngondincamela konke
Ndithi naxakunzima
Hoo ndicinga awakho amazwi
Ngoku ndifuniyazi
Ngoku hlaluyazi
Ume'zwilwini ehlabeni
Lwizweni lonke bo
Akekho akekho endimthanda njengawe
Ezulwini Emalahleni lwizweni
lonke bo
Akekho akekho endimthanda njengawe
Kude hee'kude heee'kude
Kuba ngunaphakade
Hee'kude hyuu'hee kude
Heyi heee'kude
Kuba ngunaphakade
Nditso njalo ke
Nditsho kuwe
Hhayiii
Engimthanda njengawe

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!