Isizathu Songtext
von Bongeziwe Mabandla

Isizathu Songtext

Wakhala unontlupheko
Ecinga ooKhathazekile
Imini zobuhlungu
Ngoku, ngok'uyazibuza

Ukuba siph' (siphi), siph' (siphi), siphi
Isizathu!

Utat' uMabi uyazama
Ethengi yeza lobaliba
Izazela zeminyaka
Ngoku, nanku uyazibuza
Ukuba siph' (siphi), siph' (siphi), siphi
Isizathu


Umalusi akazifuni yena
Uthi soze, soz' ayemlanjen
Abanye abantu ubabeka phezulu
Yen'uMabi uyabuzisa

Ukuba siph' (siphi), siph' (siphi), siphi
Isizathu

Ndim umoni ongaziboni
Nguw' eyam inyani, nguw' eyam indlela
Uzundichol' ethulini undibonisa
Undikhumbuze xa ndilibele

Ukuba siph' (siphi), siph' (siphi), siphi .Isizathu ×2
Siphi
Isizathu ×2
Siphi na ×2
Siphi ×2
Isizathu ×2
Siphi na ×2
Ukuba siph' (siphi), siph' (siphi), siphi .Isizathu ×6

Songtext kommentieren

Schreibe den ersten Kommentar!